Skador på väganordningar
svcEA-Proxyuser | Saknas roll
SPVA
SPVA (Skada på väganordning) IT-lösningen som används för att rapportera in en skada på väganordning.
Support & Kontakt
Förvaltningsfrågor
Vid hjälp med verksamhetsfrågor eller tilldelning av konton och områden – kontakta förvaltningen via basvag@trafikverket.se

Incidenter
Vid incidenter och vid support gällande Arthur, kontakta Användarstöd IT på telefon 010-125 10 10 eller anvandarstodit@trafikverket.se
Logo Trafikverket.se
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921