Skador på väganordningar
svcEA-Proxyuser | Saknas roll
Välkommen till SPVA
SPVA (Skada på väganordning) IT-lösningen som används för att rapportera in en skada på väganordning.
Tillgång till SPVA som projektledare
För anställda på Trafikverket krävs det att man finns med i behörighetsgruppen SPVA_Projektledare i Arthur för att få tillgång till SPVA. För stödjande byggledare eller projektingenjörer som har ett konsult-konto på Trafikverket är det samma behörighet, dvs SPVA_Projektledare som ska sökas.
Tillgång till SPVA som entreprenör
Entreprenörer måste vara upplagda i behörighetsgruppen SPVA_Entreprenör och SPVA – Extern anslutning för att få tillgång till SPVA och det är Uppdragsgivarens ansvar att ordna med denna ansökan i Arthur. Kontakta din uppdragsgivare för hjälp med ansökan.
Tilldelning av områden
Efter att användaren fått en bekräftelse om en godkänd ansökan via Arthur, eller om man redan är upplagd i rätt behörighetsgrupp, ska uppdragsgivaren kontakta förvaltningen via basvag@trafikverket.se med nedanstående info så hjälper förvaltningen till med att lägga upp användaren i SPVA.
  • För och efternamn samt avdelningstillhörighet, ex Kalle Svensson, UHväg
  • Vilket eller vilka områden användaren önskar tillgång till
Support
För frågor och support gällande SPVA och kontoansökan, kontakta Användarstöd IT på telefon 010-125 10 10 eller mail: anvandarstodit@trafikverket.se
Logo Trafikverket.se
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921